KURS TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ


Szanowni Państwo!

Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu zarys tematyczny monumentalnego kursu w zakresie Tradycyjnej Chińskiej Medycyny (TMC).

Kurs TMC składa się z 80 modułów o różnej tematyce dotyczącej TMC. Został on podzielony na pięć części:

Część pierwsza
jest dostępnym wprowadzeniem dla mentalności Europejczyka w filozofię i praktykę TMC, w szczególności akupunktury.

Część druga
składa się z zajęć klinicznych, podczas których zostaną zastosowane praktycznie wiadomości zdobyte w części pierwszej.

UKOŃCZENIU CZĘŚCI DRUGIEJ
POZWALA NA SAMODZIELNE PROWADZENIE PRAKTYKI

Część trzecia
oferuje teorie i praktykę z zakresu Teorii 8 Zasad, która jest zakorzeniona w koncepcie YIN / YANG, a poznanie jej jest niezbędne do zrozumienia części czwartej, czyli Zielarstwa Chińskiego.

Część czwarta
jest całkowicie poświęcona Zielarstwu Chińskiemu.

Część piąta
oferuje unikalną możliwość poznania QI QONG'u, czyli pracy z energią QI z użyciem rąk i systemu nerwowego terapeuty i chorego dla analizy, profilaktyki i regeneracji zdrowia.
Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, przez autora kursu, oraz inne osoby z wieloletnim doświadczeniem w TMC.

Kurs ten jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Osoby, które będą chciały pracować z TMC, będą zobowiązane po każdym module napisać pracę domową, która będzie oceniana i wymagane jest jej zaliczenie. Poza tym osoby te, będą zobowiązane podejść do egzaminów praktycznych z lokalizacji punktów akupunktury, oraz teoretycznych z materiału przedstawionego na modułach. Zaliczenie tych egzaminów jest niezbędne do rozpoczęcia zajęć klinicznych.
Po ukończeniu zajęć klinicznych studenci będą posiadali wystarczającą wiedze, aby rozpocząć samodzielną praktykę akupunktury. Moduły od 25 w górę są opcjonalne.
Osoby, które chcą tylko pogłębić swoją wiedze z zakresu TMC nie muszą zaliczać egzaminów i prac domowych. Nie mogą jednak one brać udziału w zajęciach klinicznych.

Moduły będą się odbywały w cyklu dwudniowym w odstępach miesięcznych. W roku kalendarzowym będzie miało miejsce dziesięć spotkań dwudniowych.
Koszt jednego spotkania 550 zł (bez kosztów zakwaterowania). Opłaty za sprawdzanie zadania domowego i opłaty egzaminacyjne zostaną podane w terminie późniejszym.
Kurs się rozpocznie po skompletowaniu grupy liczącej 40 osób.
Zainteresowanych proszę o kontakt z autorem kursu:

Henryk Dyczek
henryk.dyczek@man.torun.pl

tel: (056) 6789 343

grudzień, 2004
STRONA DOMOWA | SZKOLENIA | TEKSTY ŹRÓDŁOWE | PUBLIKACJE | GABINETY TMC | WYDARZENIA | LINKI | KONTAKT
copyright 2004-2014 IMO, POLAND. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykreowana przez Probot