powrot


zdjecie KWALIFIKACJE

Nazywam się Henryk Dyczek.

Jestem Dyplomowanym Akupunkturzystą i Chiropraktykiem zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, British Acupuncture Council.

Moja droga do obecnie wykonywanych zawodów rozpoczęła się kilkanaście lat temu wyjazdem do Wielkiej Brytanii na kurs języka angielskiego. Tam spotkałem studentów akupunktury i po raz pierwszy widziałem rezultaty leczenia akupunkturą. Pod wpływem tego doświadczenia oraz wcześniejszych zainteresowań niekonwencjonalnymi środkami leczenia, a także potrzeby zaspokojenia wewnętrznej chęci pomocy ludziom chorym, po ukończeniu kursu językowego rozpocząłem studia medycyny niekonwencjonalnej.

W College of Traditional Acupuncture w Leamington Spa, w 1988 uzyskałem licencjat z Akupunktury. Od 1987 roku leczyłem akupunkturą, a od 1988 samodzielnie prowadziłem przychodnię niedaleko Oxfordu. Jednocześnie odbywałem dalsze studia w tej samej uczelni i zdobyłem w 1990 roku tytuł Advanced Licentiate in Acupuncture, a w 1992 roku uwieńczyłem studia akupunktury uzyskując tytuł Acupuncture Master.

Pracując z pacjentami spostrzegłem, że wielką pomocą w mojej pracy byłaby umiejętność manipulacji na układzie ruchowym (terapia manualna). W konsekwencji w 1991 roku podjąłem studia w Oxford College of Chiropractic, które ukończyłem w 1995 roku otrzymując Diploma in Chiropractic. Następny rok poświęciłem podyplomowym studiom chiropraktyki w Londynie. W okresie studiów chiropraktycznych rozwijałem również swoje umiejętności w zakresie pracy z energia Qi, studiując w latach 1991-1995 Qigong pod nadzorem Zhixing Wang.

W kolejnym etapie pracy klinicznej zauważyłem, że polepszenie efektów pracy klinicznej można zwiększyć zastosowaniem ziół chińskich. Toteż w 1996r rozpocząłem studia Tradycyjnego Ziołolecznictwa Chińskiego w College of Integrated Chinese Medicine w Reading, Wielka Brytania.

W 1998 roku po czternastu latach studiów i pracy klinicznej w Wielkiej Brytanii powróciłem do swojej Ojczyzny, gdzie otworzyłem gabinet w Przysieku koło Torunia.

Od 1999 roku kształcę swoich następców w utworzonej przez siebie Akademii Chiropraktyki.

W procesie ciągłego kształcenia zawodowego uzyskałem w 2000 roku stopień naukowy B.A. (Chiropractic) Oxford Brookes University i stałem się jednym z nielicznych w Europie chiropraktyków z dyplomem uniwersyteckim w tej dziedzinie. Dla lepszego zrozumienia reakcji ciała chorych podczas zabiegów chiropraktycznych w 2002 roku ukończyłem dwuletnie szkolenie w zakresie Terapii Czaszkowo-Krzyżowej z dr Andrea Axt z Montrealu, Kanada.

Ucząc chiropraktyki w założonej przeze mnie w 1999 Akademii Chiropraktyki zauważyłem potrzebę zdobycia kwalifikacji nauczycielskich, co zaowocowało w 2003r Licencjatem z Języka Angielskiego z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz magistrem Języka Angielskiego i Zastosowań Komputerowych z Uniwersytetu Łódzkiego i Master of Arts in Computer-Based English Language Studies w University of Lancaster, Wielka Brytania.

W czerwcu 2006r wspólnie z Januszem Zerbst otworzyłem Szkołę Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy, www.akupunktura.edu.pl.

W styczniu 2013r uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Copyright ©1999-2014, Henryk Dyczek 

This page was constructed by Bartosz Supczinski at the PROBOT - www.probot.torun.pl